Enter your keyword

Recensies van LOVEMATCHES, ALLES OVER VROUWEN VERSIEREN

Recensies van lovematches, ALLES OVER vrouwen VERSIEREN

Lees de vele positieve recensies van het boek LOVEMATCHES, ALLES OVER VROUWEN VERSIEREN van Robert Castermans en overtuig jezelf. De bron staat iedere keer onder de recensie.

‘Het is een compact boek met alle fijne kneepjes van de versierkunst, de achtergrond ervan en de verklaring van de strijd tussen de seksen. Deze versierbijbel is verplichte kost voor topversierders en voor hen die dat willen worden.’
cosmox.nl

‘Goed nieuws voor eenzame harten met versierproblemen, want er is een handboek dat je met een heleboel tips en voorbeelden omvormt van muurbloempje tot expert ter zake. Fysieke, psychologische en hormonale verschillen tussen de seksen zijn vanaf nu geen geheimen meer. Met de 101 openingszinnen sta je nooit meer met je mond vol tanden en de vele versiertips doen alle harten sneller slaan. Metro versierde een gesprek met schrijver Robert Castermans over de kunst van de hofmakerij.’
Metro (Vlaamse editie)

Prima versierhandleiding * * * * * (Score van 5 op 5)
ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans maakt zijn belofte waar. Dit versierhandboek behandelt alles over flirten, daten en versieren. Het boek maakt andere handleidingen over contact leggen overbodig en is vermakelijk om te lezen. De auteur stelt steeds de verschillen tussen vrouwen en mannen aan de orde. Als alle singles dit boek lezen, zal hun aantal drastisch afnemen … Ik heb een ander boek over versieren weggegooid en het boek ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans gekocht. Dit boek is veel leuker en eerlijker en je hebt er wat aan.’
bol.com

‘Versieren doe je zo! Dus alle singles die graag een man/vrouw willen, dit zijn de tips om iemand te versieren.’
Hello world!

‘In zijn boek ALLES OVER VERSIEREN geeft Robert Castermans alle geheimen van de verleidingskunst prijs. Dus ook de beste openingszinnen om iemand te versieren!’
TV Familie

‘Het boek ALLES OVER VERSIEREN van flirtcoach Robert Castermans openbaart de beste methodes om succesvol te daten en te versieren. Een echte aanrader dus!’
dating.opzijnbest.nl

‘Robert Castermans heeft zich in het handzame boekje ALLES OVER VERSIEREN (naast allerlei andere versiertips) op de beste 101 openingszinnen gestort.’
Metro (Nederlandse editie)

‘BOEK VAN DE DAG Om potentiële prinsen op het witte paard te leren zich bij hun Assepoesters in de kijker te spelen (en andersom), schreef datingexpert Robert Castermans ALLES OVER VERSIEREN. Meer dan honderd voorbeelden staan erin van originele zinnetjes om er meteen vol in te knallen.’
Noordhollands Dagblad

Eerste hulp bij flirten en versieren Om te helpen bij het leggen van het eerste contact met onze droomman, heeft Robert Castermans het boek ALLES OVER VERSIEREN geschreven. Hiervoor interviewde hij vrouwen en mannen om hen te vragen naar hun versierervaringen, én geeft hij een stel goede openingszinnen.’
Celebrity

Mooie versiertrucs In het boekje ALLES OVER VERSIEREN vind je 98 rake openingszinnen. Ook lees je alles over de roes van het verliefd zijn, het verschil tussen man en vrouw, 24 manieren om te flirten en de ins en outs van internetdaten. Kortom, alles wat je moet weten als je nog op zoek bent.’
Top Santé

‘In ALLES OVER VERSIEREN vind je alles wat je maar kunt en wilt weten over versieren en flirten! Echt een aanrader!’
soChicken.nl

‘Veel goede informatie.’
24dating.nl

‘Dit boekje staat boordevol nuttige tips … Een fascinerende studie van de psychologie en communicatieve aspecten van versieren.’
diepmagazine.nl

ALLES OVER VERSIEREN is het beste boek over versieren, aanspreken en flirten.’
thekissjet.com

Unieke datinggids
ALLES OVER VERSIEREN is een geweldig en uniek boek. Het steekt met kop en schouders boven andere datinggidsen uit. Michael Jackson is The King of Pop en Robert Castermans is The King of Seduction.’
studieboeken.nl

‘Interessant boek voor mannen en vrouwen.’
singlestamtam.nl

‘Dit is een handig boekje voor wie op de versiertoer is.’
relatie.rubriek.nl

‘Er bestaan de nodige boeken over versieren, maar ALLES OVER VERSIERENis het meest volledige boek over flirten, aanspreken en versieren.’
tarabooks.nl

‘Voor alle singles die deze zomer nog aan de man willen: supersnelle tips van een deskundige om een geliefde te vinden. Met garantie. Als het nu nog niet lukt, trek ik álles uit.’
Cosmopolitan

‘Volg deze tips, trek je stoute schoenen aan en ga ervoor! … inspirerend boek …’
tipsvoorsingles.wazzup.nl

Grote trukendoos voor flirts en casanova’s
Het handzame boek ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans biedt een uitgebreide kijk in de keuken van versierders en verleidsters. In tegenstelling tot andere auteurs van versiergidsen is Castermans erin geslaagd alle aspecten van versieren volledig, beknopt en onderhoudend uit de doeken te doen. Met de adviezen van Castermans kan iedereen, hetero, homo of bi, een geschikte partner inpalmen. Een groot pluspunt van dit boek is dat Castermans een vrouw niet ziet een willoos stuk vlees, maar als een individu dat met respect behandeld moet worden. Alleen al hierom verdient Castermans lof.’
www.vanstockum.nl

‘Een boek vol tips over flirten, aanspreken en versieren.’
B9.nl

‘In het luchtig en grappig geschreven boek ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans staat alles wat je altijd al wilde weten over flirten, versieren en onenightstands … dit handige versierhandboek.’
onlinedatingportal.nl

‘Versiergoeroe Robert Castermans legt je alles uit over daten … versieren voor gevorderden.’
SLAM!FM

Heel goed en grappig boek voor versierders
ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans geeft je honderden megatips om te daten en te verleiden. Met deze tips kan iedereen succesvol de relatiemarkt op. Vooral de vele voorbeelden zijn erg onderrichtend. Niet alleen voor mannen maar ook voor vrouwen een aanrader.’
boeken.beslist.nl

‘… de regels van het nieuwe versieren …’
GLAM*IT

‘Leuk boek.’
overoverijssel.nl

‘In het Nederlandse taalgebied waarschijnlijk het meest volledige boek over de edele kunst van het versieren en het flirten … Vaak stoor ik me eraan hoe mannen mij proberen te versieren. Ze zijn niet alleen fantasieloos, maar ook bot. Mijn vriendinnen hebben ook deze ervaring. Sinds ik ALLES OVER VERSIEREN heb gelezen, droom ik er gewoon van om door een man in stijl versierd te worden, dus op de manier waarop het verleidingsspel in dit versierhandboek beschreven wordt. Dus heren, als je bij mij of mijn geslachtsgenoten kans wilt maken, lees dan ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans en breng zijn vele versiertips in praktijk!’
azur.be

‘Het boek ALLES OVER VERSIEREN leert je alles over flirten, aanspreken en versieren.’
dating.2link.be

‘ “Ken ik jou niet ergens van?” Er zijn betere openingszinnen … Alles over flirten, aanspreken en versieren … ALLES OVER VERSIEREN leert mannen en vrouwen hoe ze hun dromen wél in daden kunnen omzetten. Alle geheimen van de edele kunst van het verleiden worden erin geopenbaard, met bijzondere aandacht voor de beste openingszinnen, want een goed begin is het halve werk!’
vrouwonline.nl

‘In ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans leer je, behalve beproefde openingszinnen, verschillende manieren om in contact te komen met de andere sekse. Hou je je hier niet aan, dan ga je het erg moeilijk krijgen.’
ebookworm.nl

‘Ik heb letterlijk elk boek gelezen dat over vrouwen versieren gaat. Sommige boeken (o.a. ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans!) zijn echt geweldig. Het is verbluffend hoe goed de technieken die ze daarin beschrijven, werken. Al vanaf het eerste moment dat je ze toepast, merk je dat het werkt! Ik kan het niet genoeg benadrukken. De belangrijkste boeken móét je gewoon echt gelezen hebben. Ze zouden dat verplichte kost moeten maken op het voortgezet onderwijs want ze bezorgen je een compleet ander, beter en spannender leven als je weet hoe je met vrouwen om moet gaan. Kennis die bij geen enkele man mag ontbreken!’
waveglobal.nl

ALLES OVER VERSIEREN [Everything About Picking Up] is the best book about flirting, opening lines and seduction.’
adultdatingtipscr.com

‘En wel eens gehoord van een trigasme of een quadrogasme? Robert legt je haarfijn uit wat het is. ALLES OVER VERSIEREN staat vol leuke tekstjes en interessante (seks)weetjes over versieren, lichaamstaal en flirten. En laten we hopen dat er weinig mannen zijn die de tips in dit boekje dankbaar opvolgen, want dames, dan gaan wij het nog zwaar krijgen.’
vrouw.nl

‘Nuttig boek.’
heinpragt.com

‘Tips voor boeken: ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans. Veel plezier!’
nl.pokernews.com

‘Alles over versiertrucs … Met ALLES OVER VERSIEREN is binnenkort geen single meer veilig.’
Gazet van Antwerpen

‘Dit boek bevat de beste flirttips, de beste openingszinnen en de beste versiertechnieken.’
linksnaar.nl

‘… ALLES OVER VERSIEREN van Robert Castermans. De ondertitel is “De beste 101 openingszinnen om iemand te versieren”, maar Castermans beperkt zich niet tot het aanspreken alleen. Hij behandelt gesprekstechnieken, geeft tips om een goede relatie op te bouwen en legt een en ander uit over de verschillen tussen man en vrouw.’
Spits

‘WETENSCHAPPELIJK NIEUWS Nou, het is niet echt wetenschappelijk nieuws natuurlijk, maar er is wel een leuk boek uitgekomen van Robert Castermans en het boek dat heet ALLES OVER VERSIEREN.’
Edwin Evers, Evers Staat Op, Radio 538

Het boek der boeken op versiergebied
Eerst zat ik op een gemiddelde van twee dates per jaar. Door ALLES OVER VERSIEREN kan ik nu makkelijk twee dates per week scoren. Mijn populariteit bij de dames is enorm gestegen. Van een sociale nerd ben ik veranderd in een rasversierder. Een ware make-over! Zowel mannen als vrouwen willen bij mogelijke liefdespartners in de smaak vallen. Dit boek legt in duidelijke taal uit hoe je dit kunt bereiken en het onthult geheimen die iedere man en iedere vrouw behoren te weten. ALLES OVER VERSIEREN is een keigoed boek dat iedereen gelezen zou moeten hebben.’
www.ako.nl

‘The book ALLES OVER VERSIEREN (Everything About Picking Up) by Robert Castermans contains everything you always wanted to know about seduction but were afraid to ask.’
shop-sex-toys-online.com

‘Robert Castermans schreef het boek ALLES OVER VERSIEREN, met de 101 beste openingszinnen om het ijs te breken. Het boekje is bedoeld als een handige tipgever voor al wie op de versiertoer is, maar het geeft ook waardevolle tips voor mensen die elkaar al langer kennen. Hoe hou je een gesprek op een leuke manier aan de gang? Hoe interpreteer je het beste zijn of haar lichaamstaal? Welke openingszinnen zijn succesvol en welke zijn echte dooddoeners? Wat zijn de leukste manieren om nieuwe mensen te ontmoeten? Dit en veel meer kom je te weten in dit boekje.’
qlik.nl

‘Lees hoe het beter kan … met de beste 101 openingszinnen om iemand te versieren.’
NL20

‘Boekentip: ALLES OVER VERSIEREN, R. Castermans’
mamaenzo.nl

ALLES OVER VERSIEREN (Everything About Seduction) by Robert Castermans is the most comprehensive book about flirting, breaking the ice and seduction.’
datingtomatch.com

Leuk versierboek
Robert Castermans heeft 101 openingszinnen en verschillende versiertrucs voor man en vrouw in een boekje samengesteld. Heerlijk om eens te lezen en misschien is het daarna gemakkelijker een leuke afspraak met iemand te maken. Als je de versiertips opvolgt, is versieren geen doodserieuze zaak maar een leuk en aangenaam spel. Een aanrader.’
dating.blog.nl

‘Succesvol versieren is een eitje … vind je met de toptips (die hij heeft gebaseerd op interviews met vele mannen en vrouwen) beslist de prins of prinses op het witte paard, de partner voor het hele leven of voor heel even. Proefpersonen die wij de openingszinnen hebben voorgelegd, zijn nog steeds niet bijgekomen van het lachen.’
Dagblad De Limburger

‘Leuk boekje, ook als je al aan de man bent!’
Nathalie van der Ploeg, freelancejournalist van Het Parool

‘… en nog honderd binnenkomers voor versierders … zelfhulpboek voor singles die maar niet aan de verkering raken … boek met trucs, tips en openingszinnen voor een succesvolle bestorming voor de vleesmarkt … ALLES OVER VERSIEREN biedt een rijk scala aan hartveroverend proza voor elke situatie … je hebt beslist een leuke avond … de flirtgoeroe … ambitieuze versierders kunnen hun kunstjes verfijnen …’
Het Parool

‘Een boek over de kunst van het verleiden. De hoofdstukken gaan onder meer over versieren, flirten (de auteur beschrijft 24 manieren om te flirten), het gebruik van lichaamstaal, het aanspreken van de ander (de auteur somt 101 openingszinnen op) en gesprekstechnieken om een goede indruk te maken, moderne vormen van daten zoals internetdaten, speeddaten en dinnerdaten. Steeds komen verschillen tussen mannen en vrouwen met betrekking tot versieren en kennismaken aan de orde. Het boek is bedoeld voor iedereen die op de versiertoer is, maar ook mensen die een relatie hebben, kunnen iets hebben aan de tips in het boekje. De auteur heeft studie gemaakt van de psychologie en communicatieve aspecten van versieren. Hij heeft een datingbureau voor duurzame relaties opgezet.’
NBD/Biblion

Bestel nu Lovematches, ALLES OVER vrouwen VERSIEREN, deel 1 en ALLES OVER VROUWEN VERSIEREN, DE BESTE VERSIERTIPS, DEEL 2