Enter your keyword

Lanseloet van Denemarken

LANSELOET VAN DENEMARKEN

Lees hieronder gratis 27 pagina’s van het boek Lanseloet van Denemarken en De heks in hedendaags Nederlands, Een verkrachter of een verleider? van Robert Castermans.

Lanseloet-van-Denemarken-Robert-Castermans-inkijkexemplaar

Recensie van NBD Biblion

De auteur heeft dit middeleeuwse toneelstuk met de daarbij behorende klucht, ‘De heks’, in eigentijds Nederlands vertaald en zodoende dit werk toegankelijk gemaakt voor hedendaagse lezers. Daarbij heeft hij een zeer uitvoerige toelichting geschreven, die ruim meer dan de helft van het aantal pagina’s beslaat, zodat de lezer toch iets meekrijgt van de achtergrond van de abele spelen. Natuurlijk gaat er bij zo’n hertaling wel iets verloren, dat moet de lezer voor lief nemen. De auteur besteedt veel aandacht aan de vraag of er sprake is van verleiding of verkrachting. Jammer genoeg laat hij daarbij de hoofse cultuur buiten beschouwing. Die vormt nu juist een hoofdmotief in de abele spelen, die als zodanig een uniek verschijnsel zijn in de West-Europese letterkunde. Dit valt des te meer op, omdat hij wel het begrip ‘hoofs’ enige malen gebruikt. Zijn uitgave draagt ertoe bij dat leerlingen in het voortgezet onderwijs kennis kunnen nemen van een historisch letterkundig werk. Misschien kan dit bijdragen aan hernieuwde belangstelling voor de studie Nederlands. Nuttige uitgave die het middeleeuwse toneelstuk toegankelijk maakt voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en andere belangstellenden.


Bestel nu Lanseloet van Denemarken en De heks in hedendaags Nederlands, Een verkrachter of een verleider?