Enter your keyword

Karel en Elegast (Karel ende elegast)

Karel en elegast (karel ende elegast)

Lees hieronder gratis 34 pagina’s van de 2de, herziene en uitgebreide druk van het boek Karel en Elegast (Karel ende Elegast), De beste versie van de Middelnederlandse tekst en een vertaling in hedendaags Nederlands in doorlopend proza van Robert Castermans.

Karel-en-Elegast-Karel-ende-Elegast-2de-druk-Robert-Castermans-inkijkexemplaar

 

Uitgeversinformatie

Er bestaan meerdere edities van het spannende ridderverhaal Karel ende Elegast, maar deze uitgave bevat de beste versie van de Middelnederlandse tekst van Karel ende Elegast, een vertaling in hedendaags Nederlands in doorlopend proza en een uitgebreide inleiding.

Koning Karel de Grote verblijft in zijn paleis in Ingelheim. Morgen zal hij er een hofdag houden. ’s Nachts wordt hij tot drie keer toe door een engel bevolen om te gaan stelen. Hij gehoorzaamt dit goddelijk bevel. Op rooftocht in een woud komt hij tot inzicht. Hij heeft zijn leenman Elegast ten onrechte verbannen en heeft daar nu spijt van. Hij bidt tot God dat hij Elegast als diefjesmaat mag hebben. God verhoort zijn gebed en Karel ontmoet Elegast, aan wie hij zich na een tweegevecht voorstelt als Adelbrecht. Samen gaan ze op dievenpad. Tijdens een inbraak komt Elegast erachter dat Eggerik van Eggermonde een plan heeft gesmeed om morgen de koning te vermoorden. Hij zegt dat tegen Adelbrecht. Die begrijpt nu waarom God hem bevolen heeft uit stelen te gaan. De volgende dag wordt Eggerik verslagen in een tweegevecht als godsoordeel en opgehangen. Elegast wordt in ere hersteld en krijgt Eggeriks vrouw. ‘Si waren tsamen al haer lijf.’

Deze uitgave van de neerlandicus Robert Castermans is geschikt voor middelbare scholieren, studenten Nederlands en iedereen die Karel en Elegast wil lezen zonder afgeleid te worden door verklarende voetnoten.

Dit meesterwerk is onmiskenbaar een van de hoogtepunten van onze middeleeuwse letterkunde, een schitterende diamant, een formidabel kunstwerk – prof. dr. Jozef Janssens

Het mooiste Nederlandse ridderverhaal uit de middeleeuwen – dr. Ton Duinhoven


Recensie van NBD Biblion

Als er in middelbare scholen nog aandacht wordt besteed aan middeleeuwse teksten, dan is het waarschijnlijk aan ‘Karel ende Elegast’. Het is een vrij kort, redelijk spannend en beetje humoristisch ridderverhaal. Maar zonder hulp van veel verklarende voetnoten zal het lezen meestal niet lukken. Daarom is een prozavertaling handig. Dan wordt voorbijgegaan aan versregels, rijm(dwang) en onherkenbare oude woorden. Samen met een uitvoerige en vlotte maar niet al te wetenschappelijke inleiding, het origineel (naar de reconstructie van Ton Duinhoven, met toch nog wat nuttige toelichting bij bepaalde versregels) en een bibliografie presenteert neerlandicus Robert Castermans een goed leesbare tekstgetrouwe vertaling. Daarin dus het verhaal, hoe de machtige Karel de Grote op bevel van een engel als amateur uit stelen gaat. Zo komt hij te weten dat er een aanslag op hem is voorbereid. Dankzij de in ongenade gevallen, maar trouwe leenman Elegast wordt die verijdeld. Castermans vertaalde al eerder middeleeuwse teksten, en bereikt hier nu een mooi, informatief evenwicht tussen ‘oud’ en ‘nieuw’.

Bestel nu Karel en Elegast (Karel ende Elegast), De beste versie van de Middelnederlandse tekst en een vertaling in hedendaags Nederlands in doorlopend proza