Enter your keyword

Elckerlijc

ELCKERLIJC

Lees hieronder gratis 43 pagina’s van de 2de, herziene en uitgebreide druk van het boek Elckerlijc in hedendaags Nederlands, De zedenleer hoe iedereen de zaligheid kan verwerven, Hoe ieder mens gedagvaard wordt om voor God rekenschap af te leggen van Robert Castermans.

Elckerlijc-in-hedendaags-Nederlands-2de-druk-Robert-Castermans-inkijkexemplaar


Uitgeversinformatie

Elckerlijc is de bekendste en beste moraliteit (een didactisch-allegorisch toneelspel) uit de middeleeuwen en een hoogtepunt uit de Nederlandse letterkunde. Ruim vijf eeuwen na dato is het toneelstuk nog steeds boeiend voor de moderne lezer of toeschouwer, omdat de boodschap en moraal tijdloos zijn. Het stuk is in vele talen vertaald en bewerkt, is zelfs verfilmd en wordt nog vaak opgevoerd. Al in de middeleeuwen was het een internationale bestseller.

Elckerlijc (= iedereen) wordt gedagvaard om voor God rekenschap af te leggen van zijn leven. Hij realiseert zich dan dat hij een zondig leven heeft geleid en niets goeds heeft gedaan. Niemand wil met hem mee op zijn pelgrimstocht naar het hiernamaals. Zelfs zijn vrienden en familieleden laten hem in de steek. Alleen het personage Deugd blijft hem trouw. Nadat Elckerlijc heeft gebiecht en boete gedaan, stapt hij samen met Deugd in het graf en wordt zijn ziel in de hemel opgenomen.

De neerlandicus Robert Castermans heeft Elckerlijc vertaald in hedendaags Nederlands en voorzien van een uitgebreide toelichting. Daardoor is deze uitgave geschikt voor middelbare scholieren, studenten Nederlands en iedereen die dit prachtige toneelstuk wil lezen zonder afgeleid te worden door verklarende voetnoten.

een werk dat tot de Wereldliteratuur kan worden gerekend – prof. dr. Antonin van Elslander

een van onze weinige teksten die werkelijk tot de wereldliteratuur behoren – dr. Cornelis Kruyskamp

Elckerlyc is ongetwijfeld een der belangrijkste werken die ten onzent zijn verschenen – dr. Leonard Willems

Elckerlijc, een geschenk aan de wereldliteratuur, een van de twee hoogtepunten uit onze laatmiddeleeuwse literatuur – prof. dr. Bart Ramakers

Bestel nu Elckerlijc in hedendaags Nederlands, De zedenleer hoe iedereen de zaligheid kan verwerven, Hoe ieder mens gedagvaard wordt om voor God rekenschap af te leggen